Serwer to wyspecjalizowany komputer/urządzenie/program, który udostępnia swoje zasoby i usługi innym komputerom, podłączonym do sieci. Jest niezbędną częścią każdego zastosowanego w firmie rozwiązania sieciowego, które - z założenia - ma poprawnie funkcjonować, w związku z czym, serwer po prostu trzeba mieć. Produkty obecnie dostępne na rynku bardzo różnią się między sobą jakością wykonania, parametrami, zastosowaniem, możliwościami….itp. itd.

O wyborze serwera dla firmy nie powinien decydować przypadek, a dokładna analiza obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Pozwoli to na stworzenie wydajnego, bezawaryjnego i nowoczesnego rozwiązania sieciowego, wykorzystującego profesjonalne urządzenia/programy, które posłuży użytkownikom przez lata.

 

Ze względu na formę, serwery można podzielić na:

hardware’owy (sprzętowy) - częściowo programowalne urządzenie, w zależności od potrzeb sieci, w której pracuje. Serwerem takim może być komputer, mający zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie go do zmieniających się potrzeb,

software’owy (programowy) - to odpowiednie oprogramowanie, które jest tak zainstalowane na komputerze, aby ten mógł udostępniać swoje zasoby innym komputerom w sieci, a także spełniać te same zadania co serwer sieciowy. Serwery pełnią różne funkcje.

 

Ze względu na zadania, jakie wykonują w sieci, można wyróżnić między innymi:

serwer podstawowy – główny serwer, tworzy oraz zarządza kopiami zapasowymi, głownie baz danych; 

serwer rezerwowy - zastępczy serwer w sieci. Gdy działają zarówno serwer podstawowy, jak i rezerwowy, oba zapisują te same informacje. Dzięki temu, w przypadku awarii serwera podstawowego, zadania nie zostają przerwane.

serwer sieciowy - jak nazwa wskazuje, serwer istniejący w sieci i świadczący usługi z nią związane. Zazwyczaj to podstawowe funkcje, które w normalnych warunkach są rozdzielone na kilka maszyn: np. bazy danych, udostępnianie połączenia czy ftp.

serwer baz danych – gromadzi informacje, przetwarza je oraz udostępnia użytkownikom posiadającym uprawnienia,

serwer plików - udostępnia miejsce na dysku oraz pliki, które są na nim gromadzone,

serwer FTP – działa podobnie jak serwer plików, umożliwia wymianę plików między komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego, jest dodatkowo zabezpieczony hasłem,

serwer dostępowy - udostępnia innym komputerom, będącym w sieci, połączenia internetowe,

serwer www – przechowuje odwiedzane przez nas strony internetowe. Serwer ten może również gromadzić i przetwarzać dane w firmie, o ile jest na nim uruchomiona usługa bazy danych,

serwer wydruku – umożliwia obsługę zadań drukowania w sieci (m. in. kolejkowanie, formatowanie wydruków, informowanie o ilości wydrukowanych stron). Umożliwia udostępnienie drukarki bez konieczności włączania połączonego z nią komputera,

serwer faksów - odpowiada za odbieranie oraz wysyłanie faksów,

serwer wykonań – administruje wszystkimi trwającymi procesami oraz przydziela im zasoby procesorów,

serwer katalogów - tłumaczy zrozumiałe dla człowieka nazwy plików, katalogów itp., na identyfikatory, które potrafi odczytać system,

firewall - służy zabezpieczaniu sieci i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do niej.

Dobry serwer zdecydowanie musi posiadać szybką pamięć oraz dyski twarde najwyższej jakości. Zastosowanie wielordzeniowych rozwiązań ułatwi i wręcz zagwarantuje wydajność i bezawaryjność, a także – co bardzo istotne w każdej niemal firmie – brak wysokich kosztów użytkowania. Ważną opcją, na którą warto zwrócić uwagę jest tzw. hot-swap, czyli możliwość podłączania/odłączania urządzeń peryferyjnych (urządzeń zewnętrznych komputera) przy włączonym zasilaniu. Dzięki temu, system pracuje również wtedy, gdy występuje awaria. Chcąc zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, rozpatrzmy zakup urządzenia, posiadającego macierz RAID, która pozwala połączyć dyski tak, aby m. in. zwiększyć odporność na awarie. Do tego dodajmy jeszcze serwer kopii zapasowych, który uchroni firmę przez bezpowrotną utratą danych oraz urządzenie NAS (taki dysk sieciowy tylko o wiele sprytniejszy, bo pozwalający na dostęp do firmowych danych przez wybranych użytkowników z każdego miejsca – pod warunkiem, że jest tam Internet :) )

Do wyboru mamy urządzenia typu tower, przypominające komputer stacjonarny oraz rack, wymagające zainstalowania w specjalistycznej szafie serwerowej. 


Dostępny na rynku szeroki wachlarz możliwych rozwiązań serwerowych, może stwarzać trudności w wyborze tego najlepszego dla konkretnej firmy.  Dobrym pomysłem jest więc kontakt z ekspertem, który z pewnością doradzi najkorzystniejszą opcję.


Zapraszamy do kontaktu z nami. Wspieramy naszych Klientów i poszukujemy najlepszych rozwiązań.
Oferujemy również całodobowe wsparcie techniczne.