Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o zasadach gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz informacji o użytkownikach, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). przyjętych przez firmę INFOTECH Dawid Lisik, ul. Nad Strumykiem 3, 05-509 Józefosław, NIP 6271737891, REGON 012913850, zwaną dalej INFOTECH.

  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma INFOTECH jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to przetwarzania danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz danych osobowych pozyskanych z innych źródeł. Firma INFOTECH realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

  I. Informacje gromadzone i wykorzystywane przez firmę INFOTECH.

  Użytkownicy korzystający z serwisu firmy INFOTECH pozostają anonimowi, dopóki sami nie zdecydują inaczej. Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową firmy INFOTECH www.infotech.com.pl lub korzystające z usług świadczonych przez firmę INFOTECH drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, przekazywanymi firmie INFOTECH. Firma INFOTECH zbiera i wykorzystuje niezbędne minimum informacji o użytkownikach, wymagane do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie. Serwis pobiera informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji, systemie operacyjnym użytkownika oraz adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania strony, informacje o stronach internetowych, z których system użytkownika przeszedł na stronę internetową www.infotech.com.pl (tzw. referrer), jak również informacje o stronach internetowych, które zostały wywołane przez system użytkownika przez stronę internetową www.infotech.com.pl. Serwis pobiera także informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym, uzupełnianym na stronie internetowej firmy INFOTECH. Formularz wymaga podania informacji umożliwiającej skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez firmę INFOTECH wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu realizacji usługi lub kontaktu handlowego.

  II. Udostępnianie podanych informacji osobistych innym podmiotom

  Dane użytkowników strony www.infotech.com.pl nie są udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest firma INFOTECH Dawid Lisik, ul. Nad Strumykiem 3, 05-509 Józefosław, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.

  III. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych

  Każdy użytkownik ma prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli firma INFOTECH przetwarza jego dane osobowe na podstawie zgody,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody użytkownika,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Firma INFOTECH daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać ze strony www.infotech.com.pl i udostępniać informacje o sobie. Nasz serwis jest dostępny bez konieczności podawania danych osobowych, jedynie niektóre usługi jak formularze kontaktowe tego wymagają.

  IV. Polityka cookies

  Serwis www.infotech.com.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapis lub wykorzystanie.

  Czym są pliki cookies.

  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej m.in. w przypadku stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających. Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na monitorowanie jego aktywności w witrynie internetowej, może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies.

  Pliki cookies wykorzystywane są przez firmę INFOTECH w celach:

  • dostosowania stron i personalizacji treści do preferencji użytkownika,
  • utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu,
  • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników,
  • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej,
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

  Firma INFOTECH stosuje pliki cookies „stałe”, które pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu, określonego w parametrach pliku cookies. W celu analizy zachowań użytkowników, firma INFOTECH używa Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat.

  Zarządzanie plikami cookies.

  Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

  V. Zgłoszenia i formularze online

  Strona internetowa firmy INFOTECH oferuje użytkownikom możliwość nawiązania kontaktu z firmą INFOTECH poprzez formularz kontaktowy. W ramach korzystania z wymienionego formularza zwykle konieczne jest, aby użytkownicy przekazali firmie INFOTECH swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu, dla którego zostały podane i za wyraźną zgodą użytkownika.

  VI. Zmiany polityki prywatności

  Firma INFOTECH kontroluje zapisy zawarte w polityce prywatności i zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Firma INFOTECH zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której firma INFOTECH przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez firmę INFOTECH.

  Aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce w 13 lipca 2018 r.