Konkurs powinien być przygotowany i przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulaminem Facebooka.

 

Cel konkursu

Konkurs organizuje się nie po to, aby wydać pieniądze na nagrody, które następnie zostaną rozdane zwycięzcom i ślad po nim zaginie. Konkurs jest narzędziem marketingowym, mającym pomóc osiągnąć konkretne, zdefiniowane cele. Może być jednorazową akcją lub elementem całego procesu działań.

Co może być celem konkursu?

• Zwiększenie rozpoznawalności marki lub produktu

• Zaangażowanie użytkowników

• Pozyskanie contentu

• Zebranie leadów

• Zebranie opinii na konkretny temat

• Chęć rozdania produktów blokujących magazyn

 

Pamiętaj!

Najważniejsze zasady tworzenia konkursu

1. Zapoznaj się z regulaminem tworzenia konkursu, zamieszczonym na Facebooku.

 

2. Określ, kto jest organizatorem konkursu, fundatorem nagrody.

 

3. Wyraźnie zaznacz datę rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

 

4. Opisz, kto i na jakich zasadach może wziąć udział w konkursie.

 

5. Wymyśl takie zadanie konkursowe, które będzie możliwe do wykonania dla docelowej grupy użytkowników. Aby uczestnicy zechcieli wziąć udział w konkursie, zadanie konkursowe powinno być zrozumiałe, umiarkowanie skomplikowane i nie wymagające poświęcenia znacznej ilości czasu, takie, które zachęci do zabawy, a nie będzie od niej odpychało. Oczywiście powinno być adekwatne do wielkości wygranej. Często najlepszym rozwiązaniem jest zadanie wymagające wstawienia komentarza lub opublikowania zdjęcia.

 

6. Napisz, w jaki sposób wyłaniany jest zwycięzca, jak i kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Nie wolno wyłaniać zwycięzcy podczas losowania, ponieważ aby można było je przeprowadzić, potrzebne jest do tego pozwolenie Krajowej Izby Skarbowej. Brak wspomnianego pozwolenia może wiązać się nie tylko z zablokowaniem czy usunięciem profilu lub fanpage’a z Facebooka, ale także z nałożeniem ogromnej kary pieniężnej, nie tylko na organizatora, ale też na uczestników konkursu.

 

7. Określ, jakie są nagrody. Nagrodę rzeczową, którą można wygrać w konkursie na Facebooku zalicza się do przychodu z innych źródeł i należy od niej odprowadzić 10% zryczałtowany podatek od wygranych (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30 ust. 1 pkt. 2). Podatek może być uiszczony przez organizatora konkursu lub przez zwycięzcę, o czym też warto poinformować uczestników. Z podatku zwolnione są nagrody, których wartość nie przekracza 2.000 zł lub konkurs dotyczy dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

 

8. Opisz, na jakich zasadach można składać reklamacje.

 

9. Zamieść dedykowany regulamin oraz politykę prywatności. Prawidłowo przygotowany regulamin konkursu musi zawierać informacje, że Facebook nie jest jego organizatorem i zawierać klauzulę zwalniającą FB z odpowiedzialności za przeprowadzenie konkursu, jak również poruszać temat praw autorskich do opublikowanego zgłoszenia.

 

10. Nie przymuszaj uczestnika do wykonywania żadnej aktywności typu: polub, oznacz, udostępnij. Zabronione jest uzależnianie możliwości wzięcia udziału w konkursie od konieczności wykonania takich aktywności, jak: polubienie strony, udostępnienie postu na tablicy bądź oznaczanie znajomych. Dlatego post konkursowy o takiej treści: „chcesz wziąć udział w konkursie? Polub naszą stronę, udostępnij post na swojej osi czasu, oznacz znajomych jest niezgodny z zasadami i łamie regulamin Facebooka.

 

11. Nie łam zakazu przesyłania informacji handlowych uczestnikom konkursu, chyba, że wyrażą na to zgodę (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

Chciałbyś zorganizować konkurs na Facebooku, ale nie masz pomysłu lub czasu, aby zajmować się mediami społecznościowymi swojej firmy? Skontaktuj się z nami — pomożemy!