Cyfryzacja – według wskazań, które Ministerstwo Cyfryzacji zawarło w programie „Polska Cyfrowa”, – wiąże się:

- ze zwiększeniem dostępu do szybkiego internetu,

- z rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi),

- z rozszerzaniem kompetencji cyfrowych obywateli (umiejętności, wiedzy itd.), pozwalających na swobodne korzystanie z internetu, dzięki przygotowanym projektom i rozwiązaniom, zachęcającym użytkowników do rozwoju.

 

Digitalizacja – jest procesem, który pozwala zmienić zasoby analogowe w cyfrowe. W zależności od zasobów, proces ten może przebiegać różnie, najczęściej polega na przygotowaniu, sformatowaniu, opisie oraz udostępnieniu zasobu. W ten sposób powstaje cyfrowa kopia, do której dostęp przez internet lub inne nośniki pamięci ma znacznie większa liczba użytkowników i przez cały okres czasu, dopóki nie nastąpi usunięcie zasobu.

 

Dzięki cyfryzacji i digitalizacji użytkownicy mogą w prosty i szybki sposób odnaleźć zasoby, maleje także zagrożenie nieodwracalnego zniszczenia ich bądź zagubienia.