Telefony komórkowe są obecnie nieodłącznym elementem w prowadzeniu działalności. Dzięki nim, całą dobę mamy dostęp do tych samych informacji, co na służbowym komputerze i – niejednokrotnie – większe możliwości technologiczne. Sprawiają one, że telefony stają się prawdziwą skarbnicą danych o firmie i łatwym celem dla sieciowych oszustów……a bardzo często są najsłabiej zabezpieczonymi przed cyberatakami urządzeniami.

 

Tak samo szybko, jak rośnie liczba służbowych telefonów, udostępnianych przez firmy pracownikom, wzrasta również częstotliwość cyberataków na nie. Wiele firm nie zabezpiecza smartfonów w żaden sposób, ich bezpieczeństwo jest często traktowane dość pobieżnie. Przedsiębiorstwa nie posiadają oddzielnego budżetu na ochronę urządzeń mobilnych przed kradzieżą danych. Nie mają też odpowiedniej jednostki, która by się tym zajmowała. Pracownicy zazwyczaj nie dostają wytycznych, w jaki sposób korzystać z telefonów: czego nie robić, co jest potencjalnym zagrożeniem dla firmowych danych. 
 
Niestety incydenty związane z wykradaniem danych ze smartfonów mają miejsce, dlatego warto wiedzieć, których działań unikać lub ograniczyć, aby zmniejszyć szansę na dostęp osób niepożądanych.
 
Jak zatem zwiększyć bezpieczeństwo służbowego telefonu?
Zabezpiecz dostęp do danych hasłem 
Ustaw szybkie włączanie blokady ekranu
Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe 
Zainstaluj aplikację zdalnego czyszczenia danych z telefonu
Nie instaluj aplikacji z nieznanych źródeł
Korzystaj z VPN (wirtualnej sieci prywatnej)
Wyłączaj funkcję Bluetooth, kiedy z niej nie korzystasz
Regularnie aktualizuj oprogramowanie 
Regularnie twórz kopie zapasowe zawartych w telefonie danych
Nie zapisuj haseł w aplikacjach i przeglądarce
Nie wykorzystuj do celów prywatnych zainstalowanych komunikatorów czy aplikacji społecznościowych
Nie instaluj gier
Nie wykorzystuj służbowego telefonu do obsługi prywatnej poczty elektronicznej
Nie łącz się z publicznym, ogólnodostępnym Wi-Fi
Korzystaj z trybu incognito, który nie zapisuje historii odwiedzin oraz plików cookies
Przed udostępnieniem telefonu służbowego pracownikowi, przekaż mu informacje z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
Korzystaj z dostępnych systemów, usług i aplikacji, ułatwiających definiowanie indywidualnych parametrów bezpieczeństwa, potrzebnych akurat Twojej firmie.
W większej firmie, przekaż odpowiedzialność za bezpieczeństwo telefonów konkretnej jednostce 
 
Nowsze smartfony mają już standardowo zainstalowane różne zabezpieczające systemy i warto z nich korzystać. Tak, jak z naszego zdrowego rozsądku.